2008. godine izdata je 3D panoramska mapa Sentandreje na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku.