News for October 2011

Kaća Lazukić Ljubinković: Fotografije Podgrađa Petrovaradinske tvrđave

Posted: October 27th, 2011
Categories: Uncategorized
Tags:
Comments: No Comments.

Ponovo tramvaj u Novom Sadu?

Pre 100 godina u gradu su uvedeni tramvaji. Godine 1958. zamenjeni su autobusima. Sada se govori o ponovnom uvođenju tramvaja. Koliko je to moguće u promenjenom gradskom miljeu? Posetioci tribine “Virtuelna vožnja tramvajem i parnjačom Novim Sadom” smatraju da je tramvaj potreba savremenog grada koji ima oko 300.000 stanovnika.

Posted: October 12th, 2011
Categories: Uncategorized
Tags:
Comments: No Comments.